Оптичката илузија е поделена како загатка која може да ја решат и деца и возрасни.

Оваа илузија ги предизвикува гледачите да пронајдат женски профил на сликата, кој е скриен во шумата во која има многу животни, како зајак, желка, риба, ракун…

Дали успеавте да го пронајдете сокриеното лице за помалку од 11 секунди?

Можеби ќе ви биде премногу тешко да го забележите сокриеното лице на девојката, но превртувањето на сликата наопаку може да помогне.

Лицето е сокриено помеѓу две гранки на дното на сликата.

Се тврди дека ако успеете да забележите лице на девојка во шумата за само 11 секунди, тоа може да биде знак за вашата извонредна интелигенција.

Доколку сè уште не можете да го најдете лицето на девојката, погледнете го решението во продолжение.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.