Услови за користење

Со користење и преземање материјали и документи од сајтот, целосно ги прифаќате условите и правилата за употреба опишани во ова известување.

Делови од сајтот и информациите што се наоѓаат на него не можат да се копираат, размножуваат, пренесуваат, објавуваат или дистрибуираат без јасно посочување на изворот и на авторот пред самата содржина, како и по целата објава.

Сите информации и содржини на веб-сајтот www.ubavinaizdravje.mk им се претставени на читателите со најдобра намера, и редакцијата верува дека се точни. Меѓутоа, www.ubavinaizdravje.mk не дава никаква гаранција во врска со кој било производ или услуга, и на тој начин не одговара за директна или за индиректна штета што би можела да настане со користење на информациите од овој сајт. Информациите можат да содржат технички неточности или печатни грешки. Информациите може да бидат изменети без претходно известување.

Ubavinaizdravje.mk не презема одговорност за материјали што се  направени или објавени од страна на трети лица, а кои се врзани со линк за страниците на веб-сајтот www.ubavinaizdravje.mk. Ако одлучите да посетите кој било линкуван сајт, тоа го правите врз база на сопствена одлука и одговорност и го преземате ризикот во однос на вируси или слични штетни елементи.

Содржините што читателите му ги доставуваат на уредништвото на веб-сајтот www.ubavinaizdravje.mk по електронски или физички пат по повод на наградните игри, акции, промоции или во други цели, може да бидат користени од страна на уредништвото на самиот веб-сајт, на неговите социјални мрежи или во печатеното издание на списанието „Убавина и здравје“ без наведување на авторот.

За сите спорови што ќе произлезат од овие Правила, надлежен е судот во Скопје, Македонија. Веб-сајтот www.ubavinaizdravje.mk го задржува правото да покрене постапки и пред судовите во други земји за заштита на сопствените права.

Убавина и Здравје користи колачиња за да го подобри вашето искуство. Ќе претпоставиме дека сте во ред со ова, но можете да се откажете ако сакате. Прифати Дознај повеќе