Деца од основно училиште ја решаваат оваа задача како на шега: Возрасните се мачат за да ја решат! Кое е точното решение?

Пробајте да ја решите!

Проверете колку ве служи помнењето и дали се сеќавате на основните математички операции од основно училиште. Пробајте да ја решите оваа задача, па пишете ни го резултатот

Пробајте да го истренирате мозокот присетувајќи се на основните математички операции.

Пред неколку години, сличен математички проблем се појави на Интернет и светот полуди. Започна препирка околу точноста на пресметувањето на оваа равенка.

Обидете се и вие да ја решите оваа задача!

Еве како ние дојдовме до решението:

Прво ја пресметавме операцијата што се наоѓа над цртата: 36:3(8-6), но најпрво ќе ја пресметаме разликата внатре во заградите.

(8-6) = 2

Помеѓу тројката и заградите нема знак, во тој случај се смета дека тоа е знак за множење. Бидејќи множењето и делењето се еквивалентни операции, треба да ги пресметате по ред.

36 : 3 = 12

12 * 2 = 24

Сега, горниот број го делиме со долниот: 24:6=4

Па така, точниот одговор е 4. Што мислите, дали правилно ја пресметавме математичката равенка и до кое решение дојдовте вие?

Дали можете да ја решите оваа математичка задача за учениците во основно училиште?
Прочитајте и

Коментарите се заклучени.