Програма на конференцијата

11.30 - 12.00 

Регистрација и „кафе за добредојде“


12.00 - 12.15

Отворање на конференцијата Љубомир Дракулевски - Економскиот факултет - Скопје

 

12.15 - 13.00

Панел бр. 1: Светски предизвици: Економија, безбедност, светски трендови со осврт на Македонија во 2016
Еrnesto Massimino Bellelli - Амбасадор на Република Италија во Македонија,
Paul Edwards - Заменик на амбасадорот на Велика Британија во Македонија, Dr Seamus Taggart – Преставник на ОБСЕ во Македонија, Антонио Пешев – Стопанска комора на Македонија
Модератор: Љубиша Николовски

 


13.05 - 14.00

Панел бр. 2: Што научивме од мигрантската криза?
Душанка Дивјак Томиќ - Амбасадорка на Република Србија во Македонија, Rаjae Msefer Berrada  - УНИЦЕФ, Претставник на УНХЦР, Мерсиха Смаиловиќж - ЛЕГИС, Кастриот
Реџепи
-  НУН Култура, Ивица Боцевски- советник на Претседателот на Р. Македонија
Модератор: Милка Смилевска

 

 

14.00 - 14.20 - Пауза за кафе

Powered by

14.20 - 15.20 Панел бр. 3: Живот на кредит: Македонската економија во 2016
Таки Фити – Претседател на МАНУ, Љубе Трпески -  професор, поранешен министер и поранешен гувернер на НБРМ, Саво Ашталкоски - универзитетски професор, Глигор Бишев  - Генерален директор на Шпаркасе банка Македонија АД Скопје
Модератор: Билјана Василева Трендафилова


15.20 - 15.30 - Пауза за кафе

Powered by


15.30 - 16.30 Панел бр. 4: Европска иднина на Македонија низ призмата на парите
Фатмир Бесими - Заменик на Претседателот на Владата на Македонија задолжен за европски прашања, Martin Klaucкe -  Делегација на Европската Унија во Скопје, Радмила Шеќеринска – Заменик претседател на СДСМ, Даниела Мамучевска – универзитетски професор
Модератор: Младен Чадиковски

Учесниците на конференцијата


Љубомир
Дракулевски

Антони
Пешев

Еrnesto Massimino
Bellelli

Rajae Msefer Berrada

Кастриот
Реџепи

Мерсиха
Смаиловиќ

Душанка Дивјак
Томиќ

Даниела
Мамучевска

Фатмир
Бесими

Таки
Фити

Љубе
Трпески

Глигор
Бишев

Радмила
Шеќеринска

Јована
Стојменовиќ

Милка
Смилевска

Билјана Василева
Трендафилова

Љубиша
Николовски

Пол
Едвардс


Саво

Ашталкоски


Младен
Чадиковски


Ивица
Боцевски

Галерија

Медиа Клипинг