Маркетинг

Маркетинг

Со пласирање кампања на нашиот портал, клиентите добиваат и дополнителна вредност за вложените пари бидејќи им обезбедуваме што е можно посоодветен простор за да ги зголемиме нивните резултати. Соработката со нашиот маркетинг-тим е најдобар начин да комуницирате со Вашите деловни партнери, да ја потврдите и да ја унапредите Вашата деловна репутација и да им го претставите успехот на Вашата фирма на сите влијаелни луѓе во Македонија. Наша цел е да ги максимизираме резултатите на Вашата кампања и да воспоставиме меѓусебна професионална доверба.

 

Маркетинг директор

Александар Наков

072/319-715

aleksandar.nakov@colormedia.com.mk